Serveis

Assessorament tributari

 • Imposició directa i indirecta
 • Tributs locals
 • Preus de transferència i operacions vinculades (anàlisi i valoració de les operacions vinculades, documentació de preus de transferència, revisió i disseny de polítiques de preus de transferència, acords previs de valoració davant de l'AEAT, etc)
 • Fiscalitat internacional (impatriats, expatriats, fiscalitat transfronterera de béns i serveis, etc)
 • Planificació fiscal i patrimonial
 • Due Diligence Fiscal
 • Elaboració d'informes tributaris

Contenciós tributari

 • Procediments de gestió, recaptació, sancionadors i inspecció tributària
 • Derivacions de responsabilitat
 • Actuacions i representació davant de l'Administració Tributària
 • Recursos i reclamacions davant d'òrgans i tribunals administratius o contenciosos
 • Assessorament en procediments de delicte fiscal

Comptabilitat i gestió de negocis

 • Gestió de la comptabilitat i compliment d'obligacions tributàries i mercantils
 • Revisió de processos comptables
 • Assessorament comptable, financer i administratiu a empreses
 • Elaboració d'informes econòmic-financers
 • Revisió de processos de presentació d'impostos periòdics

Dret laboral

 • Assessorament i representació en inspeccions de treball i Seguretat Social
 • Assistència i representació davant dels serveis de Mediació, Arbitratge i Conciliació
 • Procediments davant la jurisdicció social (assistència i representació)
 • Due Diligence Laboral

Dret mercantil

 • Assessorament mercantil (constitució societats, redacció d'estatuts socials, configuració d'òrgans d'administració, conflictes societaris, etc.)
 • Operacions de reestructuració empresarial (fusions, escissions, canvi de valors, dissolució i liquidació de tota mena de mercantils)
 • Assessorament empresa familiar (protocols familiars, pactes de socis, òrgans de govern, plans de successió o transmissió de la propietat, separació patrimoni empresarial i familiar, etc)
Contacta amb nosaltres
No dubtis en contactar amb nosaltres, estarem encantats d'ajudar-te
Política de privacitat*
© 2024 TAX & IURIS - Abogados y Asesores Tributarios